Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Burak Evren İNANAN

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkan V.

Tel: 0382 288 3965

E-Posta: burakinanan@aksaray.edu.tr